Tarik Ahsanullah

Opiskelijaliike - katse eteenpäin!

Suomalainen opiskelijaliike on maailmanlaajuisesti hyvin ainutlaatuinen. Toki ulkomaillakin on erilaisia opiskelijoita edustavia elimiä, mutta yleensä ne keskittyvät vahvasti vain yliopistolla vaikuttamiseen. Suomalainen ylioppilasliike on kautta historiansa tavoitellut suurempaa yhteiskunnallista merkitystä. Suuri yhteiskunnallinen vaikuttavuus ei kuitenkaan synny keskinkertaisista kannanotoista jokaiseen politiikan osa-alueeseen. Sen sijaan meidän täytyy saavuttaa entistä suurempi merkitys niissä kysymyksissä, jotka tulevat muokkaamaan yhteiskuntaa merkittävimmin opiskelijoiden ja tulevien sukupolvien kannalta.

Voidaan sanoa, että liikkeemme on viime vuosina kokenut tappioita. Kokoomusopiskelijana en olisi halunnut nähdä tilannetta, jossa maan hallitus leikkaa kokoomuslaisen valtiovarain- sekä opetusministerin aikana korkeakoulutuksesta - hyvinvointivaltiomme peruskivestä. Uskon, että maksuton ja maailman huipputasoa oleva korkeakoulutus on mahdollistanut pienen pohjoisen kansan menestyksen ja hyvinvointivaltion. Ylioppilasliikkeen tulee varmistaa, että nämä menestyksen avaintekijät säilyvät jatkossakin.

Emme voi jäädä nurkkaan murjottamaan jo tehdyistä koulutus- tai opintotukileikkauksista. Katseet on käännettävä vahvasti eteenpäin, uusia vaikuttamiskohteita on jatkuvasti tarjolla valtavasti. Opiskelijavalinnat tulevat uudistumaan lähivuosina kokonaisvaltaisesti. Meidän tulee pitää huoli siitä, että jatkossakin valinnat perustuvat ylioppilaskirjoitusten lisäksi motivaation ja soveltuvuuden mittaamiseen. Opetusministeri haluaa eroon ulkoaopettelua vaativista pääsykokeista - tarjotaan oma vaihtoehtomme valintakurssien muodossa. Valintamenettelyn uudistus on tehtävä tiiviissä yhteistyössä toisen asteen ja SLL:n kanssa, sillä toiseen asteen aikaisella opintojen ohjauksella tulee olemaan jatkossa entistä merkittävämpi rooli. Lisäksi meidän tulee huomioida työelämän valtaisa murros myös korkeakoulukentällämme. Yrittäjyysopintoja tulee voida suorittaa jokaisessa korkeakoulussa!

SYL on syystäkin nostanut jo kuluvana vuonna sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden yhdeksi teemoistaan. Tätä teemaa tulee jatkaa entistä vahvemmin seuraavien eduskuntavaalien lähestyessä. Lakeja valmisteltaessa on vaikutusarviointiin sisällytettävä vaikutukset eri sukupolville. Kimmo Kiljusen ja kumppaneiden edustama eläkepopulismi tulee nuorten yhtenäisellä äänellä hiljentää! Eläkeikä tulee sitoa eliniän odotteeseen ja työeläkejärjestelmän kestävyys on varmistettava.

YK:n arvion mukaan Suomen luonnollinen väestönkasvu kääntyy negatiiviseksi vuoden 2030 paikkeilla. Tulevaisuudessa väestömme kasvaa vain maahanmuuton seurauksena. On selvää, että maahanmuutto tulee nähdä isona voimavarana pienelle kansallemme. Koulutus on paras väylä kotoutumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen. Ylioppilasliikkeen tulee yhteistyössä Unifin ja OKM:n kanssa luoda selkeät valtakunnalliset ohjeet ja linjat alakohtaisesti siitä miten aikaisemmin hankittu osaaminen tunnustetaan ja miten luodaan edellytykset jatkokouluttautumiselle. Eurooppanuorten kanssa opiskelijaliikkeen tulee puolestaan vahvistaa myönteisiä asenteita Euroopan unionia kohtaan. Opiskelijat ovat hyötyneet unionin vapaasta liikkuvuudesta kaikista eniten.

Ylioppilasliikettä on ajoittain kritisoitu pelkäksi ei-liikkeeksi ja usein jopa verrattu ammattiliittoihin omien etujensa puolustajana. Ymmärrän saamaamme kritiikkiä. Liian usein ulkopuolisten korviin kantautuvat vain ”ei leikkauksille”-huudot. SYL:n on jatkossa esitettävä enemmän ratkaisuja kuin löydettävä uusia ongelmia. Mielestäni hyvä esimerkki on syksyllä julkaistu paketti asuntopulan helpottamiseksi. Tällaisia ratkaisupaketteja tarvitaan ehdottomasti lisää!

Entäpä jos jatkossa toimintasuunnitelma olisikin ratkaisusuunnitelma ja liittokokouksessa pohdittaisiin aidosti mitkä asiat opiskelijaliikkeen tulisi konkreettisesti ratkaista juuri seuraavana vuonna? Ensi vuonna voitaisiin luoda vaikkapa ehdotukset opiskelijavalintojen uudistamiseksi, opintolainan riskisuojien parantamiseksi sekä maahanmuuttajien koulutustason nostamiseksi.

Suomi täyttää ensi vuonna 100 vuotta. Opiskelijaliikkeen tulee varmistaa, että myös seuraavat sata vuotta maamme loistaa sivistyksen ja opetuksen kärkimaana. Tätä varten tarvitsemme pitkäjänteistä ja koko yhteiskuntaa rakentavaa politiikkaa.

 

Kirjoittaja on ehdolla Suomen ylioppilaskuntien liiton puheenjohtajaksi vuodelle 2017. SYL:n johto valitaan liittokokouksessa Espoossa 18.-19.11.2016. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat